25 คําอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

25 คําอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ เลือกเอาไปใช้กันได้ตามใจเลย มีคำแปลให้ด้วยจะเขียนลงในการ์ดวันคริสต์มาสหรือเขียนลงใน Line ก็ใช้ได้ทั้งนั้นจ้า เอาไปดัดแปลงได้ตามสมควรนะ

25 คําอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

1.May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.

ขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วย ความปีติยินดี และความสุข และขอให้ทุกวันใหม่ของท่านพาท่านไปพบกับความรักและใส่ใจ

2.On this joyous day, and throughout the new year, may your life be filled with an abundance of love.

ในวันแห่งความปิติและตลอดปีใหม่นี้ ขอให้ชีวิตของของท่านเต็มไปด้วยความรัก

3.Merry Christmas and may you live a long and happy life filled with goodwill and friendship.

สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้อายุมั่นขวัญยืนและมีชีวิตที่มีความสุข เต็มไปด้วยความปรารถนาดีและมิตรภาพ

4.May this new year bring you peace and tranquility, and as you walk your path may it bring you contentment.

ขอให้ปีใหม่นี้นำความสงบสุขและความร่มเย็นมาให้แก่ท่าน และเมื่อท่านก้าวเดินสู่เส้นทางของท่านก็ขอให้พบกับความสำราญใจ

5.On this joyous day, and throughout the coming year, may your life be filled with good luck and prosperity.

ในวันแห่งความปิตินี้และตลอดปีที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้ชีวิตท่านเต็มไปด้วยโชคดีและความสำเร็จ

6.I hope you know how much I value your friendship. I wish you a very merry Christmas and may we enjoy many more years together as friends.

หวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันเห็นความสำคัญของมิตรภาพระหว่างเราเพียงใด ขอสุขสันต์วันคริสต์มาสแก่คุณ และขอให้เรามีความสุขด้วยกันในฐานะเพื่อนต่อไป

7.May your heart be filled with the joy of giving, as it is the expression of the love in your heart and the kindness in your soul.

ขอให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความสุขในการให้ มันคือการแสดงออกของความรักในหัวใจและความดีงามในจิตวิญาณของคุณ

8.May the light of love shine upon you, and may your life be filled with blessings in this Christmas season.

ขอให้แสงแห่งความรักส่องสกาวเหนือตัวคุณ ขอให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยคำอวรพรในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้

9.On this most blessed day, I wish you love for all your kindness, and I hope the new year will bring you many days of happiness.

ในวันมงคลที่สุดวันนี้ ขอมอบความรักแด่คุณตอบแทนความดีของคุณ ขอให้ปีใหม่นี้นำคุณไปสู่วันแห่งความสุขหลายๆวัน

10.Merry Christmas, and may this new year bring you joy and laughter. To be happy is the greatest wish in life.

สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้ปีใหม่นี้นำความสุชความปิติและเสียงหัวเราะมาแก่คุณ การมีความสุขคือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

11.My dear friend, I’m wishing you all the blessings of a wonderful Christmastime and I hope you feel all the job this holiday season has to offer.

เพื่อนสุดที่รักของฉัน ฉันขอมอบทุกคำอวยพรสำหรับวันคริสต์มาสที่แสนยอดเยี่ยม และขอให้ได้งานนะ

12.Christmas is about sharing and spending time with family and friends. It’s about creating happy memories with those you love.

วันคริสต์มาสนั้นคือการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนฝูง มันคือการสร้างความทรงจำแห่งความสุขกับคนที่คุณรัก

13.May your home be filled with the joy of the Christmas season. Here’s wishing you a blessed Christmas and Happy New Year!

ขอให้บ้านคุณเต็มไปด้วยความสุขตลอดช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ของให้คุณได้รับพรในวันคริสต์มาส สุขสันต์ปีใหม่

14.I wish you a blessed holiday season. May this Christmas bring you comfort, joy, peace and happiness to last throughout the coming year!

ขอให้คุณได้รับพรในช่วงวันหยุดนี้ ขอให้วันคริสต์มาส มอบความอบอุ่น ความปิติ ความสงบ และความสุขให้แก่คุณไปตลอดทั้งปีที่จะถึงนี้

15.This season is so much more than holiday parties and giving gifts. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time.

ในช่วงนี้มีอะไรมากกว่างานเลี้ยงในวันหยุดและการให้ของขวัญ ขอให้วันคริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์และความหมายของช่วงเวลานี้

16.The true heart of Christmas is one of wonder and warmth. May any holiday stress you feel fade away and be replaced with this. Merry Christmas!

แก่นแท้ของวันคริสต์มาสคือความมหัศจรรย์และความอบอุ่น ขอให้ช่วงวันหยุดนี้ปัดเป่าความเครียดของคุณและแทนที่ด้วยคำว่า สุขสันต์วันคริสต์มาส

17.May your heart and home be filled with all of the joys the season brings. Merry Christmas and a wonderful New Year!

ขอให้หัวใจของคุณและบ้านของคุณเต็มไปด้วยความปิติในช่วงเทศกาลนี้ สุขสันต์วันคริสต์มาสและสุขสันต์ปีใหม่อันน่ามหัศจรรย์

18.May all the beauty and blessings this Christmas season has to offer be with you and your family. Happy Christmas to you all!

ขอให้ความงดงามและพรอันประเสริฐในช่วงคริสต์มาสจงถูกมอบให้แก่คุณและครอบครัว สุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคน

19.May this Christmas bring joy and love to your heart and soul, and may you start the New Year on a beautiful note. Wishing you the best Christmas and a safe and happy New Year!

ขอให้วันคริสต์มาสคราวนี้นำความสุขและความรักมาสู่หัวใจและจิตวิญญาณของคุณ ขอให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยข้อความอันสวยงามนี้ ขอให้เป็นวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดของคุณและขอให้ปลอดภัยและสุขสันต์ปีใหม่

20.Here’s to wishing you a warm and happy Christmas, filled with the peace, joy and love you deserve. Have a fantastic Christmas and New Year!

นี่คือพรที่จะทำให้คุณอบอุ่นและมีความสุขในวันคริสต์มาส , เต็มไปด้วยความสงบสุข , ความปิติและได้รับความรัก ขอให้ได้พบกับวันคริสต์มาสที่แสนมหัศจรรย์และสุขสันต์ปีใหม่นะ

21.So thankful am I for having a friend like you. Wishing you blessings for the holidays and the coming year.

รู้สึกขอบคุณตัวเองจริงๆที่มีเพื่อนอย่างคุณ ขอให้คุณได้รับพรอันประเสริฐในช่วงวันหยุดนี้และในปีถัดไป

22.My best friend deserves nothing but the best, so I wrote this quote for you.

เพื่อนของฉันไม่ควรได้รับอะไรนอกจากสิ่งที่ดีที่สุด ฉันก็เลยเขียนข้อความนี้ให้คุณ

23.There is no greater gift this holiday season than spending time with family all around the Christmas tree.

ไม่มีของขวัญไหนที่ดีกว่านี้แล้วในช่วงวันหยุดนี้มากไปกว่าการได้ใช้เวลากับครอบครัวรอบๆต้นคริสต์มาส

24.Let’s celebrate this blissful New Year. happy Christmas.

มาฉลองปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขกันเถอะ สุขสันต์วันคริสต์มาส

25.May the message of Christmas fill your life with joy and peace. Best wishes to you and your family during this holiday season.

ขอให้ข้อความในวันคริสต์มาสเติมเต็มคุณไปด้วยความปิติและความสงบสุข นี่คือคำอวยพรที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวในช่วงวันหยุดนี้

This entry was posted in wish.

Leave a Reply