35 อาชีพที่ทําแล้วรวย

35 อาชีพที่ทําแล้วรวย เป็นอาขีพเงินเดือนสุงในต่างประเทศ แต่ในไทยก็มีเงินเดือนสูงเช่นกันเพียงแต่อาจจะไม่เท่ากับในต่างประเทศเท่านั้นเอง งานบางงานที่เป็นงานธรรมดาในไทย อย่างเช่นช่างประปานั้นกลายเป็นงานเงินเดือนสูงในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นในเมืองนิวยอร์กนี่ต้องการช่างประปามือดีจำนวนมากเลยทีเดียว

ต้องบอกไว้ก่อนว่าบทความนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีการคลาดเคลื่อนเรื่องตัวเลขไปบ้าง และระดับเงินเดือนที่เราเอามาให้ดูกันนี้เป็นระดับเงินเดือนสำหรับบุคลากรซึ่งมีความชำนาญและทำงานมาหลายปีแล้วเท่านั้น ไม่ใช่เงินเดือนเริ่มต้นแต่อย่างใดนะครับยังไงก็ต้องฝึกฝนฝีมือ

ศัลยแพทย์ – เงินเดือนเฉลี่ย $233,150 USD

จิตแพทย์ – เงินเดือนเฉลี่ย $178,950 USD

วิศวกรเคมี – เงินเดือนเฉลี่ย $154,840 USD

วิศวกรคอมพิวเตอร์ – เงินเดือนเฉลี่ย $150,130 USD

หมอฟันที่เชี่ยวชาญด้านจัดฟันและขากรรไกร (Orthodontist) – เงินเดือนเฉลี่ย $149,310 USD

หมอฟัน (Dentist) – เงินเดือนเฉลี่ย $146,340 USD

นักบิน (Airline Pilots) – เงินเดือนเฉลี่ย $135,000 USD

ทนายความ – เงินเดือนเฉลี่ย $130,490 USD

วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum Engineer) – เงินเดือนเฉลี่ย $130,280 USD

ผู้จัดการงานก่อสร้าง – เงินเดือนเฉลี่ย $130,000 USD

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด – เงินเดือนเฉลี่ย $126,190 USD

ผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager – เงินเดือนเฉลี่ย $123,150 USD

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) – เงินเดือนเฉลี่ย $122,530 USD

ครูผู้สอน กฎหมาย – เงินเดือนเฉลี่ย $122,280 USD

นักฟิสิกส์ – เงินเดือนเฉลี่ย $117,040 USD

เภสัชกร (Pharmacist) – เงินเดือนเฉลี่ย $116,670 USD

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเท้า/ นักบาทานามัย (Podiatrist) – เงินเดือนเฉลี่ย $116,440 USD

ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา – เงินเดือนเฉลี่ย $111,640 USD

นักดาราศาสตร์ – เงินเดือนเฉลี่ย $110,440 USD

นักธรณีวิทยา – เงินเดือนเฉลี่ย $108,420 USD

พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย – เงินเดือนเฉลี่ย $107,740 USD

Computer Hardware Engineers – เงินเดือนเฉลี่ย $106,930 USD

นักคณิตศาสตร์ – เงินเดือนเฉลี่ย $103,310 USD

ช่างประปา – เงินเดือนเฉลี่ย $103,731 USD

นักเศรษฐศาสตร์ – เงินเดือนเฉลี่ย $101,450 USD

นักออกแบบ Applications – เงินเดือนเฉลี่ย $96,260 USD

วิศวกรไฟฟ้า – เงินเดือนเฉลี่ย $89,180 USD

นักสถิติ – เงินเดือนเฉลี่ย $83,310 USD

Computer Software Engineer – เงินเดือนเฉลี่ย $80,519 USD

Power Plant Operator – เงินเดือนเฉลี่ย $73,300 USD

นักบินพาณิชย์ตรี – เงินเดือนเฉลี่ย $73,280 USD

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร – เงินเดือนเฉลี่ย $65,340 USD

Web Developer นักออกแบบเว็บไซต์ – เงินเดือนเฉลี่ย $62,500 USD

งานช่างเทคนิคอากาศยาน – เงินเดือนเฉลี่ย $55,230 USD

Tour Guide – เงินเดือนเฉลี่ย $52,000 USD

Leave a Reply