22 ข้อเท็จจริงทางสถิติที่เกิดขึ้นในศตวรรษ ที่ 21 ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

22 ข้อเท็จจริงทางสถิติที่เกิดขึ้นในศตวรรษ ที่ 21 ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประชากรโลกกันบ้างในยุคนี้นะครับ

22 ข้อเท็จจริงทางสถิติที่เกิดขึ้นในศตวรรษ ที่ 21 ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

[1] คนจำนวน 3 พันล้านคนมีชีวิตอยู่โดยใช้เงินไม่เกิน 2 ดอลล่าร์ต่อวัน (ประมาณ 60 บาท)

[2] ค่า GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ของ 48 ประเทศยากจนทั่วโลก เอามารวมกันทั้งหมดยังน้อยกว่า GDP ของคนที่รวยที่สุดในโลก 3 คนรวมกัน

[3] คนเกือบ 1 พันล้านคน ก้าวเข้าสู่ศตวรรษ ที่ 21 โดยที่ยังอ่านหนังสือไม่เป็น และเซ็นชื่อตัวเองไม่ได้

[4] ประเทศที่รวยที่สุดในโลกจะมีความแตกต่างทางฐานะมากที่สุด

[5] 20% ของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา บริโภคใช้สอยสินค้าจากประเทศอื่นทั่วโลกถึง 86%

[6] ส่วนชนชั้นสูง 20% ของประเทศที่รวยที่สุด มีความสุขกับการได้ส่งออกสินค้า 82% รวมไปถึงการเข้าลงทุนในต่างประเทศอีก 68% แถมคนชั้นล่างอีก 20% ก็ยังพลอยมีรายได้จากการส่งออกและการลงทุนของชนชั้นสูงมากกว่า 1% ด้วย

[7] ในปี ค.ศ.1960 คนจำนวน 20% ในประเทศพัฒนาแล้ว รวยกว่าคน 20% จากประเทศยากจนถึง 30 เท่า แต่พอเป็นปี 1997 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 74 เท่า

[8] ในแต่ละปี เด็ก 1,700,000 คน ต้องตายเพราะ รัฐบาลโลกไม่สามารถลดระดับความยากจนได้สำเร็จ

[9] ประเทศที่กำลังพัฒนาต้องใช้เงินคืนถึง 13 ดอลล่าร์ ถ้ายืมมา 1 ดอลล่าร์

[10] คนที่รวยที่สุดในโลกร้อยกว่าคน มีความร่ำรวยมากกว่าคนที่จนที่สุดในโลก 2,500,000,000 คน

[11] 48 ประเทศที่ยากจนที่สุดมีการส่งออกทั้งหมดเพียง 0.4% จากการส่งออกทั่วโลก

[12] ในปี 1999 เมื่อเอามูลค่าทรัพย์สินของคนที่รวยที่สุดในโลก 200 คน จะรวมกันได้ 1,000,000,000,000 ล้านเหรียญ และถ้ารวมมูลค่าทรัพย์สินของคนจำนวน 582,000,000 คนใน 43 ประเทศที่กำลังพัฒนาจะรวมกันได้ 146,000,000,000 เหรียญ

[13] คนจำนวน 790,000,000 คนจากประเทศกำลังพัฒนา ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก เป็นคนจากเอเซียและแปซิฟิกถึง 66%

[14] ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กเสียชีวิตวันละ 3 หมื่นคนเพราะความยากจน เสียชีวิตอย่างเงียบๆไม่เป็นข่าวเพราะว่ามักเป็นเด็กในหมู่บ้านยากจนที่สุดจากทั่วโลก

[15] ยังมีอีก 1,300,000,000 คนที่ไม่มีน้ำประปาสะอาดใช้

[16] ยังมีอีก 3 พันล้านคนที่ไม่มีสุขาให้ใช้

[17] และยังมีคนอีก 2 พันล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

[18] ประชากร 12% ของโลกใช้น้ำมากถึง 85% โอโห!!

[19] จำนวนเด็กที่เกิดมาใหม่ในยุคนี้มีถึง 2,200,000,000 คน มีอยู่ 1 ใน 3 ที่ไม่มีบ้านดีๆ และ 1 ใน 5 ไม่มีน้ำสะอาดใช้ และ 1 ใน 7 อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล

[20] มีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาอะไรเลยมีอยู่ 121,000,000 คน

[21] มีเด็ก 15,000,000 คน ต้องเป็นกำพร้าเพราะ พ่อแม่ติดโรค HIV

[22] คนที่รวยที่สุดในโลกจำนวน 8,300,000 คน ครอบครองเศรษฐกิจโลกได้ 25% เท่านั้น

แปลโดย 108Toplist.com อย่าเชื่อ 100% นะแปลมาอีกต่อนึงครับ

Leave a Reply