65 คำสอนของ อริสโตเติล ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ

65 คำสอนของ อริสโตเติล ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ นักปรัชญากรีกโบราณชื่อดัง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาคนแรกของโลก ปัจจุบันคนรุ่นหลังทั้งหลายก็ยังศึกษาคำสอนของเขาอยู่จวบจนทุกวันนี้ ได้อ่านแล้วพบว่าน่าสนใจมากทีเดียว

65 คำสอนของ อริสโตเติล ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ

[1] ไม่เคยมีอัจฉริยะคนไหนที่ไม่เคยสัมผัสความบ้ามาก่อน

[2] ธรรมชาติไม่เคยสร้างอะไรที่ไม่มีหน้าที่ของมัน , ธรรมชาติไม่เคยสร้างอะไรที่ไร้ประโยชน์

[3] การมีความสุขนั้นถือเป็นงานอย่างหนึ่ง

[4] ตัวเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆ

[5] หลักปรัชญาสามารถทำให้คนป่วยได้

[6] ความสุขคือความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิต เป็นเป้าหมายทั้งหมดในการดำรงอยู่ของคนเรา

[7] หากว่าเริ่มต้นได้ดีก็ถือว่าทำเสร็จไปแล้วครึ่งนึง

[8] กฎหมายคือคำสั่ง และกฏหมายที่ดีก็คือคำสั่งที่ดี

[9] วิธีทำลายโศกนาฏกรรมที่แท้จริงคือ การชำระล้างกิเลสตัณหา

[10] ในสังเวียนชีวิต เกียรติยศและรางวัล จะตกเป็นของผู้ที่สามารถลงมือปฎิบัติได้อย่างมีคุณภาพเท่านั้น

[11] เราไม่ได้ใคร่ครวญเพื่อหาจุดสิ้นสุด แต่เพื่อหาความหมาย

[12] คนที่พยายามพูดเพื่อเปลี่ยนความคิดและการกระทำของผู้อื่นนั้น มักทำให้ตัวเองพัวพันอยู่ในสภาวะที่น่าเวทนา

[13] ผู้สร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นเหมือนมารดาแห่งการประดิษฐ์

[14] ในช่วงเยาว์วัยของพวกเรา ควรได้รับการศึกษาทางด้านดนตรีและทางด้านกายภาพเช่นกัน

[15] เพื่อนที่ดีที่สุดของเราคือ ผู้ที่หวังให้เราได้ดี เห็นแก่ประโยชน์ของเรา

[16] เป้าหมายของงานศิลปะไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก แต่อยู่ที่ความหมายภายในผลงานนั้นๆ

[17] เราถือว่าผู้ที่สามารถเอาชนะความอยากของตนเองนั้นมีความกล้าหาญกว่าผู้ที่เอาชนะศัตรูของตน เพราะชัยชนะที่ได้มายากที่สุดคือชนะตัวเอง

[18] การกระทำของคนเรานั้นมาจาก 7 สาเหตุดังนี้ โอกาส , ทำไปโดยธรรมชาติ , ถูกบังคับ , นิสัย , เหตุผล , ความหลงใหล , ความต้องการ

[19] ในการเตรียมตัวพูดนั้นต้องเรียนรู้ศึกษา 3 อย่างดังนี้ 1.เข้าใจความหมายของการจูงใจ 2.ภาษา 3.การจัดเตรียมส่วนต่างๆในการพูดอย่างเหมาะสม

[20] การควบคุมอารมณ์ถือเป็นจุดมุ่งหมายของความสุข

[21] แขกที่มางานนั้นประเมินคุณภาพของงานเลี้ยงอาหารได้ดีกว่าพ่อครัว

[22] คนหนุ่มสาวนั้นยังไม่มีประสบการณ์หรอก ต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวสร้างประสบการณ์

[23] ความปราถนานั้นไม่เคยมีจุดสิ้นสุด และคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตไปวันๆเพียงเพื่อพึงพอใจไปกับมัน

[24] การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกายเนื้อ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปด้วย

[25] พวกคนประจบประแจงนั้นเป็นเพื่อนผู้ซึ่งด้อยกว่าเรา หรือไม่ก็เป็นแค่การแสดง

[26] ปัญหาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่การตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วไปไม่ถึง แต่เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ต่ำแล้วทำได้

[27] ความสุขนั้นคือการแสดงออกของจิตวิญญาณออกมาเป็นการกระทำ

[28] คนเราไม่สามารถเรียนรู้ได้หากไม่เคยเจ็บมาก่อน

[29] คนเราเมื่อทำถูกต้องก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุด แต่เมื่อถูกแยกออกจากกฎหมายและความยุติธรรมก็จะกลายเป็นสัตว์ที่ต่ำที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวง

[30] การอดทนนั้นมีรสขม แต่ผลลัพธ์ของมันมีรสหวาน

[31] ความสุขมาจากการฝึกฝนศีลธรรมและคุณงามความดี , ความสุขเป็นรางวัลที่ได้รับมาจากคุณงามความดี

[32] เมื่อสัญญาแล้วก็ต้องรักษาคำพูด

[33] ไม่มีใครอยากมีชีวิตอยู่โดยไม่มีเพื่อนถึงแม้เขาจะมีอย่างอื่นที่ดีๆก็ตาม

[34] ทุกอย่างจะสามารถสำเร็จได้ด้วยการมีเป้าหมายแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่ดีด้วย

[35] จิตใจจะทรมาณไปด้วยเมื่อร่างกายป่วยไม่สบายหรือบาดเจ็บ ในขณะที่ร่างกายทรมาณจิตใจก็จะทรมาณตามไปด้วย

[36] เป้าหมายจะมอบแรงบันดาลใจให้แก่เรา ส่วนนิสัยที่ดีจะช่วยให้เรารักษาแรงบันดาลใจให้คงอยู่ไว้ได้

[37] เราควรปฎิบัติกับเพื่อนในแบบที่อยากให้เพื่อนปฎิบัติต่อเรา

[38] คุณภาพของชีวิตนั้นตัดสินได้จากกิจกรรมต่างๆในชีวิต

[39] คนที่รู้จงลงมือทำ ส่วนคนที่เข้าใจจงสอนผู้อื่น

[40] ไม่มีใครเลือกที่จะเป็นที่คนไม่มีเพื่อนแม้จะมีเงื่อนไขว่าให้แลกกับการมีทุกสิ่งบนโลกใบนี้

[41] ระบบการศึกษาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ส่งต่อมาจากยุคก่อนๆ

[42] จุดเริ่มต้นของการศึกษาจะเริ่มต้นจากระดับของตัวผู้เรียน

[43] คนปกติมักจะดูถูกพวกชอบประจบสอพลอ

[44] การโกรธนั่นทำได้ง่าย แต่การโกรธคนที่สมควรโดน โกรธให้ถูกเวลา และโกรธในรูปแบบที่สมควร นั้นมันไม่ง่ายเลย

[45] วิธีหลีกเลี่ยงความอิจฉาริษยา คือการมีความสำเร็จเป็นของตัวเอง

[46] ไม่มีอะไรในชีวิตที่มีความจำเป็นเทียบเท่ากับมิตรภาพ

[47] คนจะตัดสินใจได้เร็วเมื่อมีเวลาตัดสินใจน้อย

[48] “ราก” ของการศึกษานั้นมันมีรสขม แต่ “ผล” ของการศึกษานั้นมีรสหวาน

[49] คุณภาพไม่ได้เกิดจากการกระทำ แต่มาจากนิสัย

[50] คนทุกคนสามารถวิจารณ์ได้ดีในสิ่งที่ตัวเองรู้

[51] คนที่มีสติปัญญาสูงมักจะสนความเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดกัน

[52] คนทุกคนควรที่จะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปทำตามสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเป็นที่ยอมรับ

[53] การอยากเป็นเพื่อนกันนั้นมันทำได้อย่างรวดเร็ว แต่มิตรภาพจริงๆนั้นเปรียบเหมือนผลไม้ที่สุกช้า

[54] หากต้องการหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์ จงอย่าพูดอะไรทั้งนั้น , อย่าทำอะไร และไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้น

[55] การเป็นคนดีกับการเป็นพลเมืองที่ดีไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป

[56] การให้ความรู้ด้านสติปัญญาโดยไม่ได้อบรมสั่งสอนด้านจิตใจ ถือว่าไม่ใช่การศึกษา

[57] การรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาทั้งปวง (เค้าพูดถึง Wisdom นะครับ)

[58] เราได้ลงโทษคนที่แสดงความไม่รู้ไปแล้วเมื่อเขาคิดว่าตัวเองควรรับผิดชอบในความไม่รู้ของตน

[59] ความรักนั้นประกอบด้วยวิญญาณหนึ่งดวงซึ่งอาศัยอยู่ในสองร่างกาย (คารมคมคายเหมือนกันนะเนี่ย)

[60] ความหวังนั้นคือความฝันในยามตื่น

[61] ความสุขในการทำงานจะทำให้ผลงานสมบูรณ์แบบ

[62] ความลับของอารมณ์ขันอยู่ที่การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว

[63] โดยธรรมชาติของคนทุกคนนั้น ทุกคนล้วนต้องการความรู้

[64] ความทุกข์ยากจะทำให้เราเห็นว่าใครที่เป็นเพื่อนเราจริงๆ

[65] สิ่งที่เราต้องเรียนก่อนที่จะทำสิ่งใดได้สำเร็จ คือต้องเรียนด้วยการลงมือทำสิ่งนั้น

Leave a Reply