40 ข้อที่ต้องรู้สำหรับใช้บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ซ้ายขวาหน้าหลัง

40 ข้อที่ต้องรู้สำหรับใช้บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ซ้ายขวาหน้าหลัง รวมไปถึงการถามทางเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ มีตัวอย่างคำศัพท์และประโยคบอกทางต่างๆเอาไว้ให้ไปใช้แต่งประโยคกันเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ รวมมาเยอะมากๆไปอ่านกันเลย

40 ข้อที่ต้องรู้สำหรับใช้บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ซ้ายขวาหน้าหลัง

*** คำศัพท์บอกทิศทางที่จำเป็น ***

1.คำว่า left แปลว่า ซ้ายมือ

2.คำว่า Right แปลว่า ขวามือ

3.คำว่า down แปลว่า ลง

4.คำว่า up แปลว่า ขึ้น

5.คำว่า through แปลว่า ผ่านไป

6.คำว่า turn แปลว่าเลี้ยว ยกตัวอย่างเช่น turn left ก็แปลว่าเลี้ยวซ้าย และ turn right ก็แปลว่าเลี้ยวขวานั่นเอง

7.คำว่า after that แปลว่าหลังจากนั้น หรือจะใช้คำว่า next ก็ได้

8.ประโยค It’s not far. แปลว่า มันอยู่ไม่ไกลหรอก

9.ประโยค It’s just around the corner. แปลว่า มันอยู่ตรงหัวมุมนี้แหละ

10.ประโยค It’s about a five minute walk. ใช้บอกระยะเวลาในการเดิน แปลว่า ต้องใช้เวลาเดิน 5 นาที

Continue reading →