19 ข้อเท็จจริงของสวนลอยบาบิโลน

19 ข้อเท็จจริงของสวนลอยบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกเรียกว่า Hanging Gardens เพราะเป็นสวนที่ยกสูงขึ้นจากพื้นดินและมีหลายชั้น ถ้าหากว่ามีอยู่จริงๆล่ะก็จะเป็นสวนที่สวยที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเลยทีเดียว

19 ข้อเท็จจริงของสวนลอยบาบิโลน

[1] สวนลอยบาบิโลนเป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แห่งเดียวที่ยังไม่เคยมีใครสามารถตามหาจนเจอ และไม่มีการค้นพบหลักฐานใดๆทั้งนั้น

[2] แต่ว่าชาวโรมันและชาวกรีกโบราณได้มีการเขียนบันทึกกล่าวถึงสวนแห่งนี้ ซึ่งเขียนถึงจุดประสงค์ในการก่อสร้าง วิธีก่อสร้าง และบรรยายถึงขนาดของสวนลอยบาบิโลน

[3] ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดของสวนลอยบาบิโลน คือพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 ทรงสั่งให้ก่อสร้างสวนลอยแห่งนี้เพื่อเอาใจมเหสีของพระองค์ เซมีรามีส ซึ่งพระนางมีอาการคิดถึงบ้านเกิดซึ่งเป็นสถานที่เขียวชอุ่มมีต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมด

[4] สมมุติว่าสวนลอยนี้มีอยู่จริงๆ จะต้องใช้น้ำวันละ 8,200 แกลลอนเพือให้ต้นไม้อยู่รอด

[5] สวนลอยนั้นสูงประมาณ 75 ฟุต จะต้องมีการขนย้ายน้ำขึ้นไปหรืออาจใช้ระบบอะไรสักอย่างเพื่อเอาน้ำขึ้นไปด้านบน เชื่อกันว่าใช้แรงงานทาสขนน้ำขึ้นไป

[6] มีแผ่นหินศิลาจารึกมากมายที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคเดียวกันกับสวนลอยบาบิโลน แต่ไม่มีแผ่นไหนกล่าวถึงสวนลอยแห่งนี้เลย

[7] คนจำนวนมากเชื่อว่าสวนแห่งนี้มีอยู่จริงและส่วนใหญ่เชื่อกันว่าอยู่แถว ตอนใต้ของกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก

[8] นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางกลุ่มเชื่อว่าสวนลอยบาบิโลนถูกทำลายเพราะสงคราม ในขณะที่บางกลุ่มเชื่อว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหว

[9] นักโบราณคดีชาวกรีกชื่อว่า Diordorus Siculus เป็นคนระบุว่าสวนลอยบาบิโลนมีขนาด 400 x 400 ฟุต

[10] เชื่อกันว่าสวนลอยบาบิโลนถูกสร้างขึ้นในเมือง Nineveh ของประเทศอิรัก บริเวณแถบแม่น้ำไทกริส

[11] สมัยก่อนในอดีตเขาวัดระยะสวนลอยบาบิโลนด้วยวิธีสเตเดีย เป็นวิธีวัดระยะที่เก่าแก่มากๆเลยนะ

[12] ในสวยลอยไม่ได้มีแค่ต้นไม้ดอกไม้เท่านั้น ยังมีผลไม้ถูกปลูกเอาไว้อีกด้วย แถมยังมีการเลี้ยงสัตว์แปลกๆ (Exotic animals) เอาไว้หลายชนิดเลย

[13] ที่สวนลอยแห่งนี้มียามเฟ้าอารักขาอยู่ตลอดเวลา

[14] พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 และพระมเหสี เดินเล่นในสวนแห่งนี้เป็นประจำ

[15] พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 เป็นบุคคลที่ทรงอำนาจอย่างมากในยุคนั้น

[16] คำว่าบาบิโลนนั้นแปลว่า ประตูของพระเจ้า (Gate of the Gods)

[17] นักเขียนในสมัยโบราณที่เขียนข้อมูลของสวนลอยบาบิโลนก็มี Diodorus Siculus , Quintus Curtius Rufus , Josephus , Strabo

[18] มีแค่ Josephus คนเดียวเท่านั้นที่เขียนระบุถึงชื่อ พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 ส่วนนักเขียนคนอื่นๆระบุว่าเป็น กษัตริย์ซีเรีย เป็นผู้สั่งให้มีการก่อสร้างสวนลอยบาบิโลน

[19] ยังมีตำนานอีกว่า พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 ทรงสั่งให้มีการสร้างพระราชวังชื่อ The Marvel of the Mankind เพื่อเอาใจพระมเหสี

Leave a Reply